Sjukvårdens triangeldrama – men var är huvudpersonen?

I mars var jag på ett seminarie om effektivare vård på Sahlgrenska sjukhuset. Seminariet vände sig till verksamhetsansvariga och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Väst-Sverige, region, kommuner, Sahlgrenska Akademin, Chalmers och berörd industri. Temat var triangeldramat i sjukvården, primärvård – kommun – sjukhus.bildDock saknade jag huvudpersonen i sjukvården, nämligen patienten! Själv var jag där som “berörd industri”, jag hade fått min inbjudan genom Sahlgrenska Science park eftersom mitt företag är registrerat hos de. Jag missade förmiddagen, så om det fanns något extra intressant där som jag inte kommenterar så vet ni varför, berätta gärna för mig i så fall.

Jag är väldigt intresserad av hur man jobbar med patientcentrering i sjukvården. Patientcentrerad vård har ju varit hett länge, men jag har ännu inte känt mig särskilt het som patient. Så jag letar efter positiva exempel på där man involverar patienten i vården, mer än som mottagare.

Som det varit på många andra seminarier jag varit på var det svårt att greppa och hitta exempel kring detta. Det handlade mycket om vård man gör för patienten, istället för vård man gör med patienten. Särskilt var detta ett intryck som jag fick från sjukvårdsdirektören på Sahlgrenska universitetssjukhus, Ann-Marie Wennberg Larkö. Jag tror verkligen är detta är något som ni behöver fundera på i vården!

Självklart finns det många tillfällen när man som patient bara vill bli vårdad, tex vid akut sjukdom, men det finns också många tillfällen där det är man själv som patient som utför vården, med hjälp och tips från sjukvården. Det sista är ju speciellt vanligt för oss med kroniska sjukdomar, men stämmer på många andra också.

Dock fanns det positiva inslag också. En särskild eloge till Annette Falkenrot och Christer Rosenberg, som i sitt arbete lyfte in patientperspektivet på riktigt. Bra jobbat! Detta gjorde Annette Falkenrot genom en patientrepresentant i gruppen för e-Hälsoutveckling på Sahlgrenska. Dessa exempel vill jag se mer av!

Christer Rosenberg berättade om projektet Närhälsan Online, där man tagit den virtuella mottagningen till verkligheten för att underlätta för främst patienter så att de slipper ta sig till och från sin vårdcentral. Det här med att ta sig till och från sjukhus och vårdcentraler är något som allra oftast tar mer tid än själva besöket. Därför är det viktigt att hålla nere antalet besök för att vi ska slippa all restid mellan arbete och sjukvård.

En bra och intressant dag, jag ser fram emot fler diskussioner. Och glöm aldrig  patientperspektivet!

1 thought on “Sjukvårdens triangeldrama – men var är huvudpersonen?

  1. Pingback: Patientcentrering | Hanna Svensson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s