Egenvård – vad är det?

Vad är egentligen egenvård, vad är det vi pysslar med när vi inte får sjukvård? För ett tag sen så frågade jag på Twitter och Facebook vad egenvård var för andra, och för mig själv. Jag fick många intressanta svar, det är inte bara jag som tycker att det behövs en vidare definition.

Socialstyrelsens definition av egenvård:

”Egenvård är när en patient får utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen själv eller med hjälp av till exempel en närstående eller en personlig assistent. Det kan exempelvis handla om medicinering eller omläggning av ett sår.”

Detta är en alldeles för snäv definition av egenvård och ser inte till allt annat som man som patient behöver göra för att må bra. Definition räcker inte heller för att sjukvården ska kunna göra sitt jobb, de kräver mer av oss patienter. Tex ska vi kunna beskriva våra symptom, när vi är stela och när vi inte är det. Detta borde också klassas som egenvård.

De stora dragen i egenvården är ansvar och planering. Planering för att veta hur mycket man orkar göra, planering för att ha mediciner och hjälpmedel till hands när de ska användas, planering av den egna vården, både egenvård och professionsvård. Ansvar för att ta mediciner och resurshålla med energi och tid. Kort och gott allt extraarbete som vi med olika sjukdomar behöver göra, som andra inte gör.

Men vad innebär allt detta i praktiken, vad är det egentligen vi pysslar med som andra, helt friska personer gör, slipper att göra.

Här är en lista som jag sammanställt från alla kommentarerna:

Organisera

 • Hålla koll på medicinförråd
 • Beställa nya recept, hålla koll på när det behöver beställas
 • Hålla koll på tider när man ska till sjukhuset/VC/Sjukgymnast
 • Resa fram och tillbaka till olika möten
 • Ta prover på sjukhus/VC
  • Hitta ställen som tar prov med portacat
  • Se till att de använder rätt nål vid provtagning
 • Beställa provsvar
 • Läsa journalen
 • Beställa journalkopior på allt som inte finns på 1177.se
 • Koordinera behandlingar
 • Fundera på om nån sätt mina provresultat och om det är okej att ta medicinen

Mäta och justera

 • Hålla koll på sina symptom
  • Kolla om man är stel och när man är stel
  • Bedöma om man är tröttare än vanligt
  • Hålla koll på allt annat för att försöka förstå vad som påverkar symptomen
 • Mäta
  • Blodsocker, flera gånger om dagen
  • Blodtryck, varje dag
  • Sovtid
  • Kvalité på vakentid
  • Mat
 • Analysera matintag, räkna kolhydrater och justera medicinen efter det, VARJE gång man äter.
 • Justera mediciner

Medicinera

 • Organisera dagsintaget av medicinen
 • Alltid ha medicin och hjälpmedel med, ALLTID!
 • Ta medicin, en del flera gånger om dagen, en del varje dag, en del en gång i veckan i olika kombinationer.
 • Hantera smärtlindring
 • Synca olika mediciner, vaccinering och aktiviteter
 • Utveckla och använda påminnelsesystem

Disciplin

 • Skydda sig mot sol
 • Vara disciplinerad
 • Följa en viss kost
 • Vila

Träning

 • Hålla vikten, för att inte förvärra symptomen
 • Rehabträna
 • Träna regelbundet
 • Stretcha
 • Justera medicin efter hur mycket man tränar, tränade igår och kommer att träna i framtiden
 • Äta och sova regelbundet och lagom mycket för att minska sjukdomskänslan.
 • Kämpa mot stress
 • Hålla koll på hur mycket man ansträngt sig så att man inte överanstränger sig.

Tycker ni att det ser mycket ut? Det är mycket, men det är sant. De flesta av oss gör ju inte alla dessa punkter, men alla punkter är egenvård enligt en eller flera personer. Och många, tex jag själv, göra de allra flesta av de här punkterna.

Gör ni fler grejer i er egenvård? Använd #egenvård på Twitter och kommentera!
patient5_färg_500

 

1 thought on “Egenvård – vad är det?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s